PHÁP LUẬT ĐỊNH VỀ TRỜI HẠN TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Trong tình hình COVID-19 diễn ra phức tạp, người lao động cũng phải có trách nhiệm san sẻ với người sử dụng lao động trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định việc thỏa thuận thời điểm trả lương cho người lao động phải tuân theo một nguyên tắc do luật định.

Continue Reading

TP.HCM DỰ KIẾN PHỤC HỒI KINH TẾ THEO 3 GIAI ĐOẠN.

TP sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, triển khai thí điểm thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID, thí điểm ưu tiên mở cửa một số lĩnh vực theo lộ trình tại quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, thống nhất và chủ yếu để kiểm soát các đối tượng phục hồi kinh tế sau ngày 15-9-2021, cấp cho các cá nhân đủ các yêu cầu về y tế, dịch tễ. Trên thẻ có mã QR cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở Y tế.

Continue Reading
Những dịch vụ nào được phép hoạt động trở lại tại TP.HCM?

Những dịch vụ nào được phép hoạt động trở lại tại TP.HCM?

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học, văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi, các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến.

Continue Reading