Những dịch vụ nào được phép hoạt động trở lại tại TP.HCM?

Những dịch vụ nào được phép hoạt động trở lại tại TP.HCM?

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học, văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi, các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến.

Continue Reading