PHÁP LUẬT ĐỊNH VỀ TRỜI HẠN TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Trong tình hình COVID-19 diễn ra phức tạp, người lao động cũng phải có trách nhiệm san sẻ với người sử dụng lao động trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định việc thỏa thuận thời điểm trả lương cho người lao động phải tuân theo một nguyên tắc do luật định.

Continue Reading