NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HIỆU ỨNG DỤNG THỬ VIỆC CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG?

HỎI - ĐÁP

Tình cảm: Tôi có xin vào làm việc tại Công ty. Khi vào làm việc có hợp đồng lao động 01 năm, trong đó thử việc 02 tháng. Tôi làm được 01 tháng thì công việc không phù hợp, đề xuất kết xuất Hợp đồng lao động. Tuy nhiên, công ty yêu cầu tôi phải bồi thường đồng vì lý do là tôi không báo trước về công việc này.

Câu hỏi: Hợp đồng lao động khi đang thử việc có phải thông báo trước và bồi thường hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Bộ luật lao động 2019 về việc thử việc thì:

“Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa mãn nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa mãn về việc thử việc bằng đồng giao kết hợp đồng thử nghiệm.”.

Và khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định:

“Trong thời gian thử việc, mỗi bên đều có quyền hủy bỏ đồng thử nghiệm hoặc hợp đồng lao động đã kết thúc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 13 Điều 34 Bộ luật lao động 2019, thì một trong những trường hợp kết hợp đồng lao động là:

“Trường hợp đồng thỏa mãn thử việc ghi trong lao động hợp đồng mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.”.

Như vậy, nếu bạn không muốn tiếp tục thử việc, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng lao động có nội dung thử việc đã ký kết với công ty mà không cần báo trước. Do đó, công ty yêu cầu bạn bồi thường hợp đồng lao động bởi vì bạn không thông báo trước khi kết hợp đồng lao động là không đúng với quy định của pháp luật, bạn không cần phải bồi thường.


CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG (LSR)

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 0966 288 855

Email:  [email protected]

Trang web:  www.luatsurieng.net

Fanpage:  https://www.facebook.com/ctyluatsurieng/