PHÁP LUẬT ĐỊNH VỀ TRỜI HẠN TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

COMMUNICATION HỎI - ĐÁP
Ảnh: Sblaw

Time point use lao động trả lương cho người lao động thường được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nhưng luật cũng có quy định thỏa thuận điểm trả lương cho người lao động như sau:

Theo quy định tại  khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 , thời điểm người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động được quy định như sau:

– Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo thời gian, ngày, tuần thì người lao động sẽ được trả lương sau thời gian, ngày, tuần hoặc được trả lương một lần nhưng không quá 15 ngày.

– Đối với trường hợp người lao động lương theo tháng, thì thời điểm trả lương làm hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm nhất định có tính chu kỳ.

– Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo bảo hiểm thì người lao động sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận của bên hai.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động không phải lúc nào cũng phải trả lương đúng hạn cho người lao động.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể chậm trả tiền lương cho người lao động trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp phục hồi nhưng không thể trả lương đúng hạn cho người lao động . Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phép chậm thanh toán cho người lao động nhưng không quá 30 ngày .


CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0966 288 855

Email:  [email protected]

Trang web:  www.luatsurieng.net

Fanpage:  https://www.facebook.com/ctyluatsurieng/