KHI NÀO BỊ PHẠT TIỀN CỌC?

KHI NÀO BỊ PHẠT TIỀN CỌC?

KNOWLEDGE CENTER

KHI NÀO BỊ PHẠT TIỀN CỌC?

Tôi muốn hỏi quy định về phạt cọc như sau: Tôi có giao dịch mua bán nhà đất, hai bên mua bán thỏa thuận giá bán bằng miệng, làm giấy tay đặt cọc nhưng trong giấy đặt cọc không ghi số tiền bán cái nhà, có nhân chứng ký tên. Nay họ không bán theo giá đã thỏa thuận mà bán giá cao hơn.

KHI NÀO BỊ PHẠT TIỀN CỌC?
KHI NÀO BỊ PHẠT TIỀN CỌC?

Vậy với tờ giấy đặt cọc (không ghi giá bán thỏa thuận) tôi có đủ pháp lý buộc họ trả phạt cọc không?

Căn cứ theo Điều 328 BLDS 2015 quy định về đặt cọc như sau:

  1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp ở trên thì người bán thay đổi giá bán theo thỏa thuận và tờ giấy đặt cọc không ghi giá bán thỏa thuận thì không phải là căn cứ để buộc bên mua họ phải trả cọc và phạt cọc theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

280C12 Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Tp. HCM

SĐT: 086 5555 330

web: https://luatsurieng.net/